Eva Runeman. Psykoterapi och handledning i Göteborg
 
 
PSYKOTERAPI
Psykoterapi är ett samarbete mellan psykoterapeut och den som söker hjälp. Den som t ex vill förändra något i sitt liv, inte vill upprepa det som upplevs som dysfunktionellt eller den som vill försöka förstå händelser som skett, kan behöva en utomståendes hjälp och stöd.
Leg psykoterapeut är en av socialstyrelsen skyddad yrkestitel vilket garanterar att terapeuten har genomgått en påbyggnadsutbildning och i och med det har en mycket gedigen utbildning i psykoterapeutiskt arbete. Den utgör därmed en kvalitetssäkring för den som går i samtalsbehandling.
HANDLEDNING
Jag erbjuder handledning - enskilt eller i grupp - till yrkesverksamma inom verksamheter som bedriver vård och behandling. Den har som syfte att lyfta frågor och reflektioner som väckts i yrkeslivet. Målet med handledning är att bidra till ökad kompetens och medvetenhet.